LEGO Part - Thanh một nửa

Gồm những bộ chi tiết có chiều rộng bằng 1/2 stud LEGO chính hãng. Các chi tiết LEGO bán lẻ này giúp các bạn tiết kiệm tiền hơn so với mua cả bộ chi tiết.

Hiển thị một kết quả duy nhất

Hiển thị một kết quả duy nhất