LEGO Part - Thanh một nửa

Gồm những bộ chi tiết có chiều rộng bằng 1/2 stud LEGO chính hãng. Các chi tiết LEGO bán lẻ này giúp các bạn tiết kiệm tiền hơn so với mua cả bộ chi tiết.

Showing all 3 results

Showing all 3 results